Aansluitingsformaliteiten

Elk nieuw lid krijgt de gelegenheid om tijdens 3 gratis initiatie trainingen te bepalen of basketbal hem/haar ligt. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid wat betreft ongevallen. Indien de speler/speelster verder wenst te gaan in de basketbalsport dan moeten de speler/speelster en zijn wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of voogd) de volgende zaken uitvoeren:

 • De aansluiting moet gebeuren met de elektronische identiteitskaart op de website van Basketbal Vlaanderen. Indien je niet over een kaartlezer beschikt kan iemand van de club je hier bij helpen.
  Voor kinderen die geen kids-ID hebben kan een papieren aansluitingsformulier ingevuld worden. Dit formulier ontvang je via de clubsecretaris: contacteer secretariaat
 • Verplicht medisch attest: Het verplichte jaarlijks medisch onderzoek is een tweede absolute vereiste om aan wedstrijden en trainingen te mogen deelnemen. Wie binnen dezelfde tijdsspanne als het aansluitingsformulier geen medisch attest van het opgelegde model (VBL) voorlegt, wordt geweigerd voor matchen en trainingen. Bij ongeval weigert de verzekering immers de terugbetaling van de gemaakte kosten als deze formaliteit niet vervuld is. Een blanco medisch attest zal samen met het aansluitingsformulier aan de speler/speelster overhandigd worden. Blanco Medisch attest te verkrijgen via Medisch attest.
 • Het jaarlijkse lidgeld (3) voor het betreffende seizoen moet onmiddellijk na de administratie betaald worden op rekeningnr ING : BE 86 3101 7355 8550 op naam van Merchtem Eagles, met vermelding van de naam en geboortedatum van de speler/speelster.
 • Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin is er een korting van 20€.
 • BELANGRIJK : Een deel van het lidgeld kan je recupereren via je ziekenfonds, die hebben daar een formulier voor dat je invult en laat ondertekenen door de secretaris.

Wie lidgeld betaalt geniet de volgende voordelen:

 • Hij/zij mag de trainingen bijwonen en mag, indien geselecteerd door de coach, de wedstrijden meespelen. Hij/zij ontvangt hiervoor zijn VBL- spelers licentie. Hij/zij is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Dit is van toepassing op alle ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens de trainingen en de officiële wedstrijden.
 • Ook ongevallen die plaatsvinden tijdens extra sportieve activiteiten van de club zijn verzekerd.

Waarom betalen we lidgeld?

De lidgelden worden gebruikt voor de lopende onkosten van onze club te dragen zoals:

 • Huurgelden sporthal(len) voor trainingen en wedstrijden.
 • Onkostenvergoedingen coaches.
 • Aansluitingsgelden bij de VBL.
 • Betaling van Officiële scheidsrechters.
 • Administratieve kosten.
Copyright Merchtem Eagles