Lidgelden

  • Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin is er een korting van 20€.
  • Lidgelden zijn te betalen op rekening nummer ING : BE 86 3101 7355 8550 op naam van Merchtem Eagles, met vermelding van de naam en geboortedatum van de speler/speelster.
  • BELANGRIJK : Een deel van het lidgeld kan je recupereren via je ziekenfonds, die hebben daar een formulier voor dat je invult en laat ondertekenen door de secretaris.

Aankomende activiteiten

Copyright Merchtem Eagles