Lidgelden

  • Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin is er een korting van 20€.
  • Lidgelden zijn te betalen op rekening nummer ING : BE 86 3101 7355 8550 op naam van Merchtem Eagles, met vermelding van de naam en geboortedatum van de speler/speelster.
  • BELANGRIJK : Een deel van het lidgeld kan je recupereren via je ziekenfonds, die hebben daar een formulier voor dat je invult en laat ondertekenen door de secretaris.
Copyright Merchtem Eagles