Online aangifte ongeval

Gebruik het volgende aangifteformulier.

Luik “A. In te vullen door de aangever (blz. 1 en 2)” moet je zeker zo volledig mogelijk invullen.

De keerzijde “C. Geneeskundig getuigschrift” laat je invullen door de behandelende dokter.

Scan je document nu in als PDF en laadt het hier op:

Upload bestanden
Copyright Merchtem Eagles