Online aangifte ongeval

Gebruik het volgende aangifteformulier.

Luik “A. In te vullen door de aangever (blz. 1 en 2)” moet je zeker zo volledig mogelijk invullen.

De keerzijde “C. Geneeskundig getuigschrift” laat je invullen door de behandelende dokter.

Scan je document nu in als PDF en laadt het hier op:

[wordpress_file_upload allownofile=”false” uploadpatterns=”*.pdf” createpath=”true” forcefilename=”true” placements=”title/filename+selectbutton+uploadbutton/progressbar/message”  uploadbutton=” Upload” notify=”true” notifyrecipients=”secretariaat@merchtemeagles.com” notifyheaders=”SECRETARIAAT Nieuwe aangifte Ethias” notifysubject=”SECRETARIAAT Nieuwe aangifte Ethias” notifymessage=”Beste Secretariaat,%n%%n% Dit is een geautomatiseerd bericht om je te laten weten dat er een nieuwe aangifte is geüpload/%n%%n%%n%” attachfile=”true”]

Copyright Merchtem Eagles